Results / Season 2021/2022 / Czech Real Cup 2021/2022 / Am Driver Standings

CZECH REAL CUP 2021/2022


Game | Assetto Corsa Competizione (PC)Class | 3x GT4 / 3x Super Trofeo / 6x GT3Races | 12

03.10.2021 - 26.03.2022
K vytvoření kategorie Am dojde pouze tehdy, bude-li účast po 6. závodě šampionátu srovnatelná s předchozím ročníkem a současně, budou-li výkonnostní rozdíly mezi jezdci takové, aby dávalo vytvoření této kategorie smysl, vyhrazujeme si tedy právo kategorii Am v tomto ročníku případně také neuvést.
Tabulka Am Driver Standings se zde objeví nejdříve po 6. závodě šampionátu. V první polovině šampionátu, tedy celý první (GT4) i druhý set (Super Trofeo), jsou všichni jezdci vedeni jako Pro drivers v kategorii Overall. Po šestém závodě budou někteří jezdci na základě svých dosavadních výkonů rozřazeni do kategorií Silver a Am. Body z předchozích závodů nebudou zpětně dopočítány - jezdci ve svých separátních kategoriích zahájí třetí set (GT3) s 0 body. V kategorii Overall budou body samozřejmě zachovány všem jezdcům bez jakýchkoliv změn, tato kategorie coby hlavní kategorie zůstává nedotčena po celou dobu trvání šampionátu.