Upřesnění pravidel Indy 500

[MEW] | 25.05.2019

Na základě zkušeností z tréninků na poslední závod Indy 500 vás chceme upozornit na pár změn a jednoduchých pokynů ohledně tohoto závodu v několika bodech...

  • vypnutí formation lap a zavedení SRS-A90 startu po rozběhu časomíry

  • SRS-N120 start při případném restartu hry bez kvalifikace

  • vypnutí drive-through penalties

  • zrušení modrých vlajek v tomto závodě

  • určení místa na okruhu pro případný odpočinek

  • určení významu zadního červeného světla na vozidlech

1. VYPNUTÍ FORMATION LAP A ZAVEDENÍ SRS-A90 STARTU PO ROZBĚHU ČASOMÍRY

Během tréninků na Indy 500 jsme byli několikrát svědky toho, že při formation lap docházelo k lagům a nechtěným kontaktům a jezdci za to obdrželi nesmyslné penalizace, proto jsme se rozhodli vypnout ve hře zaváděcí kolo. Start tedy bude probíhat následovně: ve hře bude nastaven rolling start, protože na tomto okruhu nelze zvolit jiný, ale zaváděcí kolo (formation lap) bude odlišně od doposud uváděného v nastavení závodu vypnuto. Jezdci se po společném odkliknutí ready to start obrazovky ocitnou již za jízdy (do 120 km/h) před startovní čárou. Všichni jezdci zpomalí na 60 km/h a touto rychlostí musí jet v době zobrazení zelených startovních světel, tedy softwarového startu. Hra začne odpočítávat start, ale nikdo z jezdců nebude na zelená světla reagovat. Po tomto startu začne běžet časomíra všem stejně a nevynuluje se ani po průjezdu startovní (cílovou) čarou do prvního kola. Od rozběhu časomíry bude probíhat SRS-A90 start, jezdci tedy budou očekávat skutečný start závodu od času 1:30.000 na časomíře. Odlišně od uvedeného v článku "Pár slov k Indy 500" není nutné dodržet levou a pravou stranu střídavě za sebou, ale samozřejmě platí povinnost řazení za sebou (řazení vozidel je určeno SRS-A90 startem).

2. SRS-N120 START PŘI PŘÍPADNÉM RESTARTU HRY BEZ KVALIFIKACE

Odlišně od uvedeného v článku "Pár slov k Indy 500" oznamujeme, že i v tomto závodě bude možné zavedení nouzového startu v případě restartu hry bez kvalifikace. Princip bude stejný jako v předchozím bodě popisujícím SRS-A90 start, avšak shifting fáze bude navýšena o 30 sekund z důvodu řazení vozidel. Start závodu v tomto případě tedy mohou jezdci čekat od času 2:00.000 na časomíře. Řazení vozidel je stejně jako v předchozím bodě dáno parametry SRS-N120 startu, tzn. platí povinnost jet po seřazení za sebou, ale není nutné dodržet levou a pravou stranu střídavě za sebou.

3. VYPNUTÍ DRIVE-THROUGH PENALTIES

Z cvičných závodů na tento závod bylo zjištěno, že hra občas velmi přísně vyhodnocuje malé kontakty mezi vozidly tím, že nařídí vrátit pozici, přestože šlo jen o bránění pozice. Nebezpečí takového nařízení hry spočívá v tom, že kdyby to jezdec respektoval, musel by výrazně zpomalit. Tím však hrozí způsobení hromadné nehody. Pokud se jezdec rozhodne "vrácení pozice" nerespektovat, dostane DT - drive-through penalty, proto jsme se rozhodli tento druh penalizace v tomto závodě vypnout a případné incidenty řešit po závodě.

4. ZRUŠENÍ MODRÝCH VLAJEK

V tomto závodě z důvodu rizika hromadné nehody při zpomalení není nutné dodržovat modré vlajky. Jestliže je hra správně naprogramována, dokonce by modrou vlajku ani neměla signalizovat, přestože je tento druh pravidel ve hře zapnut. Rychlejší jezdec si musí předjetí pomalejšího vozu "vybojovat". Jezdci ale musí respektovat zákaz blokování - čili nesmí vytrvale bránit předjetí rychlejšímu vozu pomocí opakovaných změn jízdní stopy. Jestliže se však pomalejší jezdec přece jen rozhodne rychlejší vůz bez boje pustit přede sebe, určujeme pro tento manévr pouze dvě nejdelší rovinky. Nikde jinde na okruhu nebude tento druh předjíždění probíhat z důvodu obrovského rizika hromadné nehody. Na těchto rovinkách budou pomalejší vozidla uhýbat na vnitřní, tedy levou stranu okruhu.

5. URČENÍ MÍSTA NA OKRUHU PRO PŘÍPADNÝ ODPOČINEK

Vzhledem k časové náročnosti závodu jsme se rozhodli určit také místo pro případný odpočinek. V boxech není možné stát, proto tímto místem bude vykrojený travnatý prostor po levé straně krátce po výjezdu z boxů. Je vyzkoušeno, že je zde možné stát libovolně dlouhou dobu a hra nebude vyhrožovat penalizací "retiring". Pokud do tohoto prostoru vjede vozidlo rovnou po výjezdu z boxů, obdrží varování za přejetí bílé čáry (warning for unsafe crossing of pit exit lines), proto doporučujeme do tohoto prostoru zaparkovat až po objetí celého kola. Na mapce v obrázku vlevo je vyšrafována tato oblast a znázorněna poloha odstaveného vozu.

6. URČENÍ VÝZNAMU ZADNÍHO ČERVENÉHO SVĚTLA NA VOZIDLECH

V běžném závodním režimu nařizujeme mít zhasnutá zadní červená světla. Toto světlo jezdec může (ale nemusí) použít pouze tehdy, nachází-li se v kole, ve kterém má úmysl zajet do boxů a dává tím najevo vozidlu za sebou, že není třeba "útočit" a riskovat tím incident. Druhý případ je podobný - toto světlo může použít také tehdy, nachází-li se v kole, ve kterém má v úmyslu odbočit na určené místo pro odpočinek. Uvidí-li tedy jezdec na vozidle před sebou červené světlo, musí očekávat, že toto vozidlo zajede v tom kole buď do boxů, nebo na odpočívadlo. Jezdec, který červené světlo rozsvítí, jej již nesmí zhasnout a musí ještě v tom kole zajet do boxů nebo na odpočívadlo. Zhasnout jej může pouze v boxové uličce nebo na travnaté ploše na odpočívadle. Pokud si jezdci nejsou jisti významem tohoto světla, nechají jej po celý závod vypnuté a nebudou tento druh signalizace používat.