Úvod / Závody / Porsche Cup 2020 / O ŠAMPIONÁTU

PORSCHE CUP 2020

by CRC GroupSimulátor | Assetto Corsa Competizione (PC)Série | Porsche 911 GT3 CupPočet závodů | 5Free šampionát
19.07. - 13.09.2020

1. OBECNÉ INFORMACE

1.1. Předpokladem pro účast v mini free šampionátu Porsche Cup 2020 by CRC Group je přístup k počítači v doporučené, nebo alespoň minimální konfiguraci požadavků simulátoru Assetto Corsa Competizione (dále jen ACC) a vysokorychlostní stabilní připojení k internetu. Doporučen je také herní volant (minimálně Logitech G25/27/29, ideálně lepší volanty značek Thrustmaster nebo Fanatec). Nutné je vlastnit základní verzi hry Assetto Corsa Competizione ve službě Steam (žádné z DLC nejsou potřeba).

1.2. Porsche Cup 2020 by CRC Group obsahuje celkem 5 závodů a probíhá od 19. 7. 2020 do 13. 9. 2020 ve čtrnáctidenních cyklech (každou druhou neděli). V tomto šampionátu se závodí pouze s vozy Porsche 911 GT3 Cup, v ACC označené jako "Porsche 991II GT3 Cup 2017".

1.3. Účast v Porsche Cupu 2020 by CRC Group není podmíněna startovným, ani žádnými jinými poplatky, a není závazná pro účast v hlavním šampionátu Czech Real Cup 2020/2021, který na Porsche Cup 2020 v sezóně 2020/2021 navazuje.

1.4. Pro šampionát Porsche Cup 2020 by CRC Group platí veškerá pravidla uvedená v sekci pravidla.

1.5. Bodování závodu probíhá podle tzv. malé bodovací tabulky, viz. část bodování v sekci pravidla. Kvalifikace se neboduje. Nejrychlejší kolo v závodě se neboduje. Za vítězství se neudělují žádné hodnotné ani finanční ceny.

1.6. Do šampionátu Porsche Cup 2020 by CRC Group je možné přihlásit tým s libovolným názvem, přičemž maximální počet členů v jednom týmů je stanoven na 3 jezdce. Tým však může být i jednočlenný nebo dvoučlenný, prakticky se tedy mohou účastnit i jednotlivci nebo dvojce.

1.7. Do šampionátu je možné provést registraci kdykoliv od 19.06.2020 12:00 až do 12.09.2020 19:00.


2. REGISTRACE

2.1. Registrace se provádí pomocí registračního formuláře (vytvořeném pomocí formulářů google - nutné přihlášení google účtem).

2.2. Registraci všech jezdců týmu provádí pouze majitel týmu (majitel týmu může a nemusí být i jeho jezdcem). Neexistuje-li majitel týmu, jezdci coby členové buď již existujícího týmu (z minulých sezón, komunit a podobně), případně jezdci zamýšlející tým utvořit, si mezi sebou určí svého lídra (předsedu, kapitána...), který bude v registraci vystupovat jako majitel týmu. Majitel týmu musí ještě před zahájením registrace od všech svých jezdců získat údaje uvedené v následujících bodech.

2.3. Registrace má dvě části - údaje týmu (a jeho majitele) a údaje jezdců.

2.4. Majitel týmu v první části registrace vyplní tyto položky:

     • Datum a čas zahájení registrace

     • Jméno a příjmení majitele týmu

     • Email majitele týmu

     • Název týmu (bez diakritky; musí se shodovat s názvem týmu livery vytvořeném v ACC, viz. část 2.10.)

     • Výběr vozidla ze seznamu (zde pouze Porsche 991II GT3 Cup 2017)

2.5. V závěru první části registrace bude majitel týmu dotázán, zda-li má připraveny všechny údaje od všech jezdců svého týmu, které jsou nezbytné pro úspěšné dokončení registrace. Následně majitel týmu zvolí počet jezdců svého týmu a ve druhé části registrace o každém jezdci svého týmu vyplní tyto položky:

     • Jméno a příjmení jezdce

     • Zkratka jezdce ve hře

     • SteamID64 jezdce

     • Národnost jezdce

     • Datum narození jezdce (nepovinné)

     • Město/obec připojení jezdce do online závodů (nepovinné)

     • Značka a model aktuálně používaného herního volantu jezdce (nepovinné)

     • Číslo vozu jezdce

     • Livery vozu jezdce (soubory JSON)

2.6. Jména a příjmení všech jezdců týmu musí být uvedena bez diakritiky. Tak, jak byla uvedena do registrace, musí být v závodech CRC Group nastavena i v ACC v sekci Driver Profile. Bez vědomí pořadatelů je do závodů CRC Group zakázáno uvedená jména následně jakkoliv měnit.

2.7. Zkratku jezdce je možné zjistit, případně změnit přímo ve hře v ACC v Driver Profile/Customize. Prosíme, aby tato zkratka alespoň částečně korespondovala se jménem a příjmením jezdce, případně s jeho zažitou přezdívkou na Steamu či Discordu.

2.8. SteamID64 jezdec zjistí po přihlášení svým Steam účtem na stránce steamid.io. Jedná se o sedmnáctimístné číslo.

2.9. Čísla jsou povolena od 1 (resp. 01) do 999. Číslo 0 (resp. 00) je zakázáno. Čísla vozů mohou mít všichni jezdci v týmu jakákoliv (tudíž i různá vůči sobě). Neexistují žádná pravidla pro posloupnost čísel v rámci jednoho týmu. Jedinou podmínkou je, že čísla nesmí být již obsazena jinými jezdci z jiných týmů (přehled již obsazených čísel je v části SOUPISKA tohoto šampionátu). Dále není dovoleno použít jiný zápis stejného čísla - pokud již někdo vlastní číslo 2, není možné použít číslo 02, a opačně.

2.10. Tým si před zahájením registrace musí vytvořit vlastní (custom) livery, a to pouze přímo v editoru ve hře. Je zakázáno používat oficiální livery (ve hře je oficiální livery pouze jedno) a také výchozí jakkoliv nezměněné "čisté" livery zobrazené ihned po spuštění editoru. Parametr CUP musí být u všech livery všech jezdců v tomto šampionátu nastaven na OVERALL. Při tvorbě livery je nutné vyplnit název týmu a také vybrat národnost týmu. Formátování názvu týmu napsaného do livery se musí naprosto přesně shodovat s názvem týmu, který majitel uvede do registrace týmu (tedy s rozlišením velkých a malých písmen, mezer mezi slovy a také diakritiky - to vše se musí shodovat). Mějte na vědomí, že v jakém tvaru bude název týmu uveden do registrace, v takovém tvaru bude zobrazen ve všech dokumentech, tabulkách a infografikách. Nejen z tohoto důvodu je doporučeno, aby majitel týmu vytvořil jakési základní livery s názvem týmu a národností a s nastaveným parametrem OVERALL v části CUP a toto livery následně poslal svým jezdcům, kteří si mohou livery dále barevně upravit včetně změny čísla na dveřích. Zároveň by měl poučit své případné týmové jezdce, že název týmu, národnost a CUP-OVERALL měnit nesmí. Jezdci následně takto upravená livery pošlou zpět majiteli, který je zkontroluje dle těchto pravidel a nahraje do registrace. Rozdíl v názvu týmu v liveries u jednotlivých jezdců jednoho týmu může být důvodem pro neschválení registrace. Vizuálně se livery jednotlivých jezdců v jednom týmu nemusí barevně shodovat ani podobat, souhlasí-li s tím majitel týmu. Vámi vytvořené livery najdete v C:\Users\xxxxx\Documents\Assetto Corsa Competizione\Customs\Cars. Na stejné místo můžete nahrát livery vytvořené týmovým kolegou.

REGISTRACE UKONČENY