Kategorie OVERALL, SILVER a AM v CRC 2021/2022

CRC Group21.07.2021
Určeno pro:CRC 2021/2022
Protože se hlásí mnoho pro nás neznámých jezdců, nemůžeme je rozdělit již před úvodním závodem, protože prostě neznáme jejich formu a potřebujeme k tomu pár „kvalifikačních“ závodů, proto jsme i letos připravili speciální technologický postup, který rozdělení na kategorie pohárů, potažmo jezdců, efektivně řeší. Mimo jiné si od toho slibujeme udržení účasti i po půlce šampionátu, která v té fázi tradičně vždy trochu slábne.
První polovinu šampionátu, tedy celý první i druhý set, pojedou všichni jezdci jako PRO drivers v kategorii OVERALL. Pak pro velké množství aktivních jezdců nastanou příjemné změny. Po šestém závodě budou jezdci na základě svých dosavadních výkonů rozřazeni do kategorií SILVER a AM, díky čemuž dostanou šanci bojovat o pohár v těchto nižších kategoriích. Zpětně dopočítávat body z předchozích závodů (na rozdíl od předchozího ročníku) nebudeme, takže jezdci mohou začít od nuly, zato však s o mnoho více rovnějšími soupeři.
Tento způsob má dát šampionátu nový rozměr a jiskru i v jeho pozdější fázi tím, že najednou budou mít s kým, a hlavě o co, bojovat i jezdci, kteří nedokáží dlouhodobě konkurovat elitním jezdcům. Jezdci nově zařazení do SILVER a AM budou samozřejmě nadále vedeni i v hlavní kategorii OVERALL bez jakýchkoliv změn.
Co se týče samotné technologie rozřazení jezdců, rádi bychom zdůraznili, že hranicemi pro rozdělení není celkové umístění jezdců po 6. závodě, takže jezdci nemohou příliš kalkulovat s cílením na určitou kategorii. V minulém ročníku se nám osvědčil tehdy popsaný způsob a ve výsledkových tabulkách lze vidět, že jsme se až na úplné výjimky docela trefili. Můžeme prozradit, že více se zaměříme na výkony jezdců v 2. setu (třída Super Trofeo), kde budou mít všichni jezdci stejné vozy, ale samozřejmě úplně nepomineme ani výkony v setu 1.
Závěrem je třeba říci, že k tomuto rozdělení dojde zejména tehdy, bude-li účast po 6. závodě srovnatelná s předchozím ročníkem a současně, budou-li výkonnostní rozdíly mezi jezdci takové, aby dávalo rozdělení na kategorie smysl, vyhrazujeme si tedy právo tento postup případně také neuplatnit.