PORSCHE SUPERCUP 2021

BY CRC GROUP
13 JUNE 2021 - 12 SEPTEMBER 2021Game Assetto Corsa Competizione (PC)

Racing Days 8 / Rounds 16

Cars Porsche 911 GT3 Cup (991 II 2017) only

KALENDÁŘ
UPŘESŇUJÍCÍ PRAVIDLA
SOUPISKA

REGISTRATION


PŘIHLÁSIT SE


1. OBECNÉ INFORMACE


1.1. Přihlášení jezdce do šampionátu je postaveno na principu přihlášení jezdce do existujícího týmu, takže pro úspěšné přihlášení musí jezdec buď znát teamID týmu, do kterého se přihlašuje (sdělí mu jej majitel týmu), případně má možnost nejprve vlastní tým založit (stát se majitelem týmu) a následně se do něj přihlásit jako jezdec. Pro účast v šampionátu je nutné vytvořit novou přihlášku týmu, nehledě na předchozí účast v jiných šampionátech CRC (do budoucna bude proces zjednodušen).

1.2. Do šampionátu Porsche Supercup 2021 by CRC Group je možné přihlásit tým s takovým názvem, který není v této sezóně užíván jiným existujícím a aktivním týmem (viz. ENTRY LIST). Maximální počet aktivních jezdců v týmu je stanoven na 3 jezdce, tým však může být i jednočlenný nebo dvoučlenný, prakticky se tedy mohou účastnit i jednotlivci nebo dvojce.

1.3. Do šampionátu je možné přihlásit týmy nebo jezdce kdykoliv od zveřejnění šampionátu po celou dobu konání za předpokladu volných driver slotů (viz. ENTRY LIST). Žádosti o přihlášení jsou vyřizovány nepřetržitě vždy do 24 hodin od zaslání formuláře s výjimkou závodního víkendu - 48 hodin před spuštěním Free Practice před oficiálním závodem není včasné vyřízení žádosti zaručeno.

1.4. Předpokladem pro účast v šampionátu Porsche Supercup 2021 by CRC Group je přístup k počítači v alespoň minimální požadované konfiguraci pro simulátor Assetto Corsa Competizione (dále jen ACC), vysokorychlostní stabilní připojení k internetu, a také herní volant (minimálně Logitech G25/27/29, ideálně lepší volanty značek Thrustmaster nebo Fanatec). Nutné je vlastnit základní verzi hry Assetto Corsa Competizione ve službě Steam. V šampionátu se nevyskytuje žádná část, pro kterou by bylo nutné či žádoucí některé z vydaných DLC.

1.5. Účast v Porsche Supercupu 2021 by CRC Group není podmíněna startovným, ani žádnými jinými poplatky.

1.6. Přihlášení týmů i jezdců se provádí pomocí Formulářů Google. Přihlášení účtem Google není vyžadováno.

1.7. Livery bude vyžádáno prostřednictvím emailu během procesu přihlášení jezdce, do žádného z formulářů se livery nenahrává.2. REGISTRACE TÝMU


2.1. Registrace týmu se provádí pomocí formuláře "REGISTRACE TÝMU" majitelem týmu. Formulář je na konci této stránky. Tuto registraci je nutné provést před přihlášením jezdců do týmu. Neexistuje-li majitel týmu, jezdci coby členové buď již existujícího týmu (z minulých sezón, komunit a podobně), případně jezdci zamýšlející tým utvořit, si mezi sebou určí svého lídra (předsedu, kapitána...), který pro tyto účely bude vystupovat jako majitel týmu a který provede jeho registraci. V případě žádosti o úplně novou registraci volí majitel možnost "Nová registrace". V případě změny údajů již existujícího týmu (například změna jezdců, odhlášení jezdce z týmu, přihlášení nového jezdce do týmu a podobně) volí majitel nebo jím pověřená osoba možnost "Aktualizace údajů existujícího týmu" - v tomto případě však bude nutné vyplnit platný identifikační kód týmu.

2.2. Majitel týmu při registraci vyplňuje tyto údaje:

     • Druh registrace (Nová x Aktualizační)

     • Jméno a příjmení majitele týmu

     • Email majitele týmu

     • Název týmu (musí se shodovat s názvem týmu coby parametrem v livery vytvořeném v ACC)

     • Národnost týmu (volí se taktéž jako parametr při tvorbě livery v ACC)

     • Výběr vozidla (jen Porsche 911 GT3 Cup)

     • Předpokládaný počet jezdců v týmu

2.3. Majitel týmu bude do 24 hodin od odeslání registračního formuláře "REGISTRACE TÝMU" informován emailem o vyhodnocení registrace a v něm obdrží identifikační kód týmu (teamID), které bude týmu sloužit jako "heslo" pro přihlašování jezdců do týmu.

2.4. Jakmile bude mít majitel týmu informaci o úspěšné registraci týmu, má možnost přihlásit sebe nebo další jezdce do svého týmu pomocí formuláře "REGISTRACE JEZDCE". Jezdci se do týmu mohou registrovat také sami, sdělí-li jim majitel týmu identifikační kód svého týmu (teamID).

2.5. Aktualizace údajů existujícího týmu je možné provádět za účelem změny majitele týmu, změny emailu majitele týmu a v souladu s pravidly za účelem změny vozidla. Název týmu a národnost týmu není možné v průběhu sezóny měnit.3. PŘIHLÁŠENÍ JEZDCE


3.1. Přihlášení jezdce do týmu může provést buď majitel týmu, nebo každý jezdec individuálně, zná-li identifikační kód týmu, do kterého se přihlašuje (teamID). Hromadná přihlášení jezdců do týmu jedním vyplněním formuláře nejsou možná (jedno vyplnění formuláře = jeden jezdec).

3.2. Přihlášení jezdce se provádí pomocí registračního formuláře "REGISTRACE JEZDCE".

3.3. Jezdec do registrace uvede tyto povinné údaje:

     • Identifikační kód týmu - teamID (bude-li vyplněný kód nesprávný, žádost o registraci nebude úspěšná)

     • Název týmu ze seznamu, do kterého se jezdec přihlašuje (pokud není v seznamu tým uveden, zvolí "Jiná" a napíše název týmu)

     • Vozidlo týmu ze seznamu

     • Jméno a příjmení, které se má zobrazovat na webu v tabulkách a výsledcích (s diakritikou)

     • Jméno a příjmení jezdce bez diakritiky, které bude nastaveno v ACC (takto bude mít jezdec jméno nastaveno v ACC / DRIVER PROFILE / FIRST NAME / LAST NAME; musí být zapsáno bez diakritiky s počátečními velkými písmeny, zbytek malými písmeny; speciální znaky, které se podle obecných společenských zásad v jméně a příjmení nevyskytují, například @, §, ►, |, _, #, $ a mnoho dalších, nejsou povoleny)

     • Národnost jezdce (nastavena v ACC / DRIVER PROFILE / CUSTOMIZE)

     • Zkratka jezdce (nastavena v ACC / DRIVER PROFILE / CUSTOMIZE / ABBREVIATION; jezdec si musí zvolit takovou zkratku, která již není obsazena - zkratky jezdců jsou uvedeny v části ENTRY LIST šampionátu v řádku ACC za jménem jezdce v hranatých závorkách)

     • Jméno či přezdívka na Discord serveru

     • Jméno či přezdívka na Steamu

     • Sedmnáctimístné číslo steamID64, zjistit jej je možné na https://steamid.io/ po přihlášení.

     • Číslo vozu (nesmí být rezervováno či již obsazeno jiným jezdcem, viz. ENTRY LIST šampionátu)

     • Email jezdce, kam má být poslán potvrzovací email s dalšími pokyny

3.4. Jezdec má možnost vyplnit tyto nepovinné údaje (vyplněním těchto údajů - i jen některých - jezdec souhlasí s jejich zveřejněním na ENTRY LISTU:

     • Datum narození

     • Rok narození (pouze)

     • Místo připojení do online závodů

     • Značka a model aktuálně používaného herního volantu

3.5. Tak, jak bylo jméno uvedeno do přihlášky v kolonce "Jméno a příjmení jezdce v ACC (bez diakritiky)", musí být v závodech CRC Group nastaveno i v ACC v sekci ACC / DRIVER PROFILE / FIRST NAME / LAST NAME. Bez vědomí pořadatelů je do závodů CRC Group zakázáno uvedená jména následně jakkoliv měnit.

3.6. Neobsazena.

3.7. SteamID64 jezdec zjistí po přihlášení svým Steam účtem na stránce steamid.io. Jedná se o sedmnáctimístné číslo.

3.8. Čísla vozidel jsou povolena od 1 do 998. Čísla 0, 18, 88 a 999 jsou zakázána. Dále je zakázáno uvádět nuly před jednociferná a dvojciferná čísla (například 05, 005, 025 a podobně). Čísla vozů mohou mít všichni jezdci v jednom týmu jakákoliv - neexistují žádná pravidla pro posloupnost čísel v rámci jednoho týmu. Jedinou podmínkou je, že čísla nesmí být již obsazena jinými jezdci z jiných týmů (viz. ENTRY LIST).

3.9. Týmy, popřípadě jezdci, si musí vytvořit vlastní (custom) livery, a to pouze přímo v editoru ve hře. Je zakázáno používat oficiální livery dostupná v ACC a také výchozí "čisté" livery zobrazené ihned po spuštění editoru. Při tvorbě livery je nutné vyplnit název týmu a tento název se musí shodovat s názvem, který majitel uvedl do registrace. Z tohoto důvodu je doporučeno, aby majitel týmu vytvořil základní livery včetně názvu týmu a toto livery následně poslal svým jezdcům, kteří si mohou livery dále barevně upravit, zejména však musí změnit číslo vozu, ale nikdy nesmí změnit název a národnost týmu. Rozdíl v názvu týmu u liveries u jednotlivých jezdců v rámci jednoho týmu může být důvodem pro neschválení registrace. Livery jednotlivých jezdců v rámci jednoho týmů se nemusí barevně shodovat ani podobat, shodný musí být pouze název týmu a národnost týmu. Jezdci budou vyzváni o nahrání vlastních livery potvrzovacím emailem. Takto vytvořené livery je možné nalézt v Documents\Assetto Corsa Competizione\Customs\Cars. Na stejné místo je livery možné také nahrát.

3.10. Za účelem rezervace driver slotu, čísla vozu a zkratky jezdce je po vyhodnocení správně vyplněného formuláře správcem registrací jezdec zobrazen na ENTRY LISTU. Současně je jezdec vyrozuměn emailem o správně vyplněném formuláři REGISTRACI JEZDCE a od této doby běží tomuto nově registrovanému jezdci 7 denní lhůta určená pro dokončení registrace dle pokynů uvedených rovněž v emailu. Jestliže v této lhůtě nebudou splněny podmínky pro dokončení registrace, jezdec bude vyškrtnut z ENTRY LISTU.REGISTRAČNÍ FORMULÁŘE