EVENTS / EVENTS 2020/2021 / CZECH REAL CUP 2020/2021 / ABOUT

CZECH REAL CUP 2020/2021
Game | Assetto Corsa Competizione (PC)Class | GT3Races | 12

04.10.2020 - 27.03.2021
KALENDÁŘ

ABOUT


O TOMTO ŠAMPIONÁTU
SOUPISKA
VÝSLEDKY
NOVÁ REGISTRACE TÝMU / PŘIHLÁŠENÍ TÝMU
REGISTRACE JEZDCE

1. OBECNÉ INFORMACE

1.1. Předpokladem pro účast v šampionátu Czech Real Cup 2020/2021 je přístup k počítači v doporučené, nebo alespoň minimální konfiguraci požadavků simulátoru Assetto Corsa Competizione (dále jen ACC) a vysokorychlostní stabilní připojení k internetu. Doporučen je také herní volant (minimálně Logitech G25/27/29, ideálně lepší volanty značek Thrustmaster nebo Fanatec). Nutné je vlastnit základní verzi hry Assetto Corsa Competizione ve službě Steam (žádné z DLC nejsou v této sezóně potřeba).

1.2. Czech Real Cup 2020/2021 obsahuje celkem 12 závodů a probíhá od 4. 10. 2020 do 27. 3. 2021 ve čtrnáctidenních cyklech (každou druhou neděli s výjimkou finálního závodu). Mezi šestým a sedmým kolem šampionátu je naplánována delší přestávka, mimo jiné i kvůli vánočním svátkům. Tato přestávka je určena pro případné veřejné nebodované a nepovinné free fun závody mimo tento šampionát.

1.3. V tomto šampionátu se závodí s vozy třídy GT3. Jejich kompletní seznam je zobrazen při registraci týmu, nebo také zde. Vozy "Porsche 991II GT3 Cup 2017" a "Lamborghini Super Trofeo" nejsou v tomto šampionátu povoleny.

1.4. Účast v Czech Real Cupu 2020/2021 je podmíněna startovným. Startovné musí být uhrazeno za každého jezdce a platí se pouze jednou za celý šampionát. Ceník startovného do šampionátu CRC 2020/2021 je uveden níže. Výše tohoto jednorázového startovného je různá dle obdobích uvedených v ceníku, o výši jednorázového startovného tedy rozhoduje datum, kdy jezdec odešle registrační formulář REGISTRACE JEZDCE (nejpozději do 24 hodin od odeslání formuláře obdrží email o potvrzení přihlášení do týmu spolu s platebními pokyny). Další informace a pokyny k platbám jsou uvedeny v části "platby".

CENÍK STARTOVNÉHO PŘI PLATBĚ PŘEVODEM PENĚZ NA ÚČET

Registrace jezdce v období Startovné

 1. 12.07.2020 - 13.09.2020 200 CZK nebo 7.50 EUR

 2. 14.09.2020 - 01.11.2020 300 CZK nebo 12 EUR

 3. 02.11.2020 - 13.12.2020 400 CZK nebo 16 EUR

 4. 14.12.2020 - 07.02.2021 300 CZK nebo 12 EUR

 5. 07.02.2021 - 27.03.2021 200 CZK nebo 8 EUR

CENÍK STARTOVNÉHO PŘI PLATBĚ PROSTŘEDNICTVÝM SLUŽBY PAYPAL

Registrace jezdce v období Startovné

 1. 12.07.2020 - 13.09.2020 200 CZK nebo 7.50 EUR

 2. 14.09.2020 - 01.11.2020 330 CZK nebo 13.20 EUR

 3. 02.11.2020 - 13.12.2020 430 CZK nebo 17.20 EUR

 4. 14.12.2020 - 07.02.2021 330 CZK nebo 13.20 EUR

 5. 07.02.2021 - 27.03.2021 230 CZK nebo 9.20 EUR

1.5. Pro šampionát Czech Real Cup 2020/2021 platí veškerá pravidla uvedená v sekci pravidla.

1.6. Bodování v Czech Real Cupu 2020/2021 probíhá podle tzv. velké bodovací tabulky, viz. část bodování v sekci pravidla v navigační liště nahoře. Pro jezdce na konečných prvních 3 místech budou stanoveny hodnotné ceny, případně finanční odměny, a to nejpozději do 31.01.2021 na základě rozpočtových možností.

1.7. Do šampionátu Czech Real Cupu 2020/2021 je možné přihlásit pouze tým s libovolným názvem, přičemž maximální počet členů v jednom týmů je stanoven na 3 jezdce. Tým však může být i jednočlenný nebo dvoučlenný, prakticky se tedy mohou účastnit i jednotlivci nebo dvojce.

1.8. Do šampionátu Czech Real Cup 2020/2021 je možné provést registraci kdykoliv od 12.07.2020 00:00 až do 14.03.2021 18:00.


2. REGISTRACE TÝMU


2.1. Registrace týmu se provádí pomocí registračního formuláře "REGISTRACE TÝMU" majitelem týmu. Tuto registraci je nutné provést před přihlášením jezdce, příp. jezdců do týmu. Neexistuje-li majitel týmu, jezdci coby členové buď již existujícího týmu (z minulých sezón, komunit a podobně), případně jezdci zamýšlející tým utvořit, si mezi sebou určí svého lídra (předsedu, kapitána...), který provede registraci týmu. V případě žádosti o úplně novou registraci volí majitel možnost "Nová registrace". V případě změny údajů již existujícího týmu (například změna jezdců, odhlášení jezdce z týmu, přihlášení nového jezdce do týmu a podobně) volí majitel nebo jím pověřená osoba možnost "Aktualizace údajů existujícího týmu" - v tomto případě však bude nutné vyplnit platný identifikační kód týmu.

2.2. Majitel týmu při registraci vyplňuje tyto položky:

     • T2.0 - Druh registrace (Nová x Aktualizační)

     • T2.1 - Dnešní datum

     • T2.2 - Aktuální čas

     • T2.3 - Jméno a příjmení majitele týmu

     • T2.4 - Email majitele týmu

     • T2.5 - Název týmu (musí se shodovat s názvem týmu coby parametrem v livery vytvořeném v ACC)

     • T2.6 - Národnost týmu (volí se taktéž jako parametr při tvorbě livery v ACC)

     • T2.7 - Výběr vozidla GT3

     • T2.8 - Předpokládaný počet jezdců v týmu

2.3. Majitel týmu bude do 24 hodin od odeslání registračního formuláře "REGISTRACE TÝMU" informován emailem o vyhodnocení registrace a v něm obdrží identifikační kód týmu (teamID), které bude týmu po celou sezónu sloužit jako heslo pro komunikaci se správcem registrací při přihlášení jezdce do týmu, případně pro změnu údajů.

2.4. Jakmile bude mít majitel týmu informaci o úspěšné registraci týmu, má povoleno přihlašovat jezdce do svého týmu pomocí formuláře "REGISTRACE JEZDCE". Jezdci se do schváleného týmu mohou registrovat také sami, sdělí-li jim majitel týmu identifikační kód svého týmu. Na emaily uvedené do formuláře "REGISTRACE JEZDCE" budou zaslány také pokyny k uhrazení startovného, pokyny k vytvoření driver profilu a livery.

2.5. Aktualizace údajů existujícího týmu je možné provádět za účelem změny majitele týmu, změny emailu majitele týmu a v souladu s pravidly za účelem změny vozidla. Název týmu a národnost týmu není možné v průběhu sezóny měnit.


3. REGISTRACE JEZDCE


3.1. Přihlášení jezdce do týmu může provést buď majitel týmu, nebo každý jezdec individuálně, zná-li identifikační kód týmu, do kterého se přihlašuje. Hromadná přihlášení jezdců do týmu jedním vyplněním formuláře nejsou možná (jedno vyplnění formuláře = jeden jezdec).

3.2. Přihlášení jezdce se provádí pomocí registračního formuláře "REGISTRACE JEZDCE".

3.3. Jezdec do registrace uvede tyto povinné údaje:

     • D1.1 - Identifikační kód týmu

         • Bude-li vyplněný kód nesprávný, správce registrací se žádostí o registraci jezdce nebude dál vůbec zabývat a neodpoví na email.

     • D1.2 - Název týmu ze seznamu, nebo pokud není v seznamu tým uveden, zvolí možnost "Jiná" a napíše název týmu

     • D1.3 - Vozidlo týmu ze seznamu

     • D1.4 - Jméno a příjmení, které se má zobrazovat na webu v tabulkách a výsledcích

     • D1.5 - Email jezdce, kam má být poslán potvrzovací email s dalšími pokyny

     • D1.6 - Jméno a příjmení jezdce bez diakritiky, které bude nastaveno v ACC

         • Takto bude mít jezdec jméno nastaveno v ACC / Driver Profile. Musí být zapsáno bez diakritiky s počátečními velkými písmeny, zbytek malými písmeny. Speciální znaky, které se podle obecných společenských zásad v jméně a příjmení nevyskytují (například @, §, ►, |, _, #, $ a mnoho dalších) nejsou povoleny.

     • D1.7 - Národnost jezdce

         • Nastavena v ACC / DRIVER PROFILE / CUSTOMIZE

     • D1.8 - Zkratka jezdce

         • Nastavena v ACC / DRIVER PROFILE / CUSTOMIZE / ABBREVIATION. Jezdec si musí zvolit takovou zkratku, která již není obsazena - zkratky jezdců jsou uvedeny na soupisce v řádku ACC za jménem jezdce.

     • D1.9 - Jméno či přezdívka na Discord serveru

     • D1.10 - Jméno či přezdívka na Steamu

     • D1.11 - Sedmnáctimístné číslo steamID64, zjistit jej je možné zde: https://steamid.io/

     • D1.12 - Číslo vozu

     • D1.13 - Volba způsobu uhrazení startovného

3.4. Jezdec má možnost vyplnit tyto nepovinné údaje (vyplněním těchto údajů - i jen některých - jezdec souhlasí s jejich zveřejněním na soupisce:

     • D1.14 - Datum narození

     • D1.15 - Rok narození (pouze)

     • D1.16 - Město/obec připojení do online závodů

     • D1.17 - Značka a model aktuálně používaného herního volantu

3.5. Jméno a příjmení jezdce musí být uvedeno bez diakritiky. Tak, jak bylo uvedena do přihlášky v kolonce D1.6, musí být v závodech CRC Group nastaveno i v ACC v sekci Driver Profile/First Name/Last Name. Bez vědomí pořadatelů je do závodů CRC Group zakázáno uvedená jména následně jakkoliv měnit.

3.6. Neobsazena.

3.7. SteamID64 jezdec zjistí po přihlášení svým Steam účtem na stránce steamid.io. Jedná se o sedmnáctimístné číslo.

3.8. Čísla jsou povolena od 1 (resp. 01) do 998. Čísla 0 (resp. 00), 18, 88 a 999 jsou zakázána. Čísla vozů mohou mít všichni jezdci v týmu jakákoliv (tudíž i různá vůči sobě). Neexistují žádná pravidla pro posloupnost čísel v rámci jednoho týmu. Jedinou podmínkou je, že čísla nesmí být již obsazena jinými jezdci z jiných týmů (viz. soupiska). Dále není dovoleno použít jiný zápis stejného čísla (příklad: pokud již někdo vlastní číslo 2, není možné použít číslo 02, a opačně).

3.9. Týmy si musí vytvořit vlastní (custom) livery, a to pouze přímo v editoru ve hře. Je zakázáno používat oficiální livery a výchozí bílé livery zobrazené ihned po spuštění editoru. Při tvorbě livery je nutné vyplnit název týmu a tento název se musí shodovat s názvem, který majitel uvedl do registrace. Z tohoto důvodu je doporučeno, aby majitel týmu vytvořil základní livery včetně názvu týmu a toto livery následně poslal svým jezdcům, kteří si mohou livery dále barevně upravit (včetně případné změny čísla na dveřích), ale nesmí změnit název a národnost týmu. Rozdíl v názvu týmu u liveries u jednotlivých jezdců v rámci jednoho týmu může být důvodem pro neschválení registrace. Livery jednotlivých jezdců v rámci jednoho týmů se nemusí barevně shodovat ani podobat, shodný musí být pouze název týmu. Jezdci budou vyzváni o nahrání vlastních livery potvrzovacím emailem. Vámi vytvořené livery najdete v Documents\Assetto Corsa Competizione\Customs\Cars. Na stejné místo můžete nahrát livery vytvořené týmovým kolegou.

3.10. Po úspěšném přihlášení je jezdec zobrazen v hlavní soupisce ještě před uhrazením startovného. Od doby, kdy zašleme email s vyrozuměním o úspěšné registraci, poběží tomuto nově registrovanému týmu 7 denní lhůta určená pro uhrazení startovného. Jestliže v této lhůtě nebude startovné uhrazeno, tým jezdec ze soupisky vyškrtnut. U každého jezdce bude uveden symbol o uhrazení (resp. neuhrazení) startovného.4. PLATBY

4.1. Startovné hradí buď každý jezdec sám dle pokynů obdržených v emailu, nebo jej může uhradit majitel týmu (nebo i jiný člen týmu) za všechny členy týmů nebo i za část členů týmu. Vždy je však třeba uvést příjmení jezdců, za které je startovné hrazeno (příklad v poznámce platby 600 CZK po úspěšné registraci v 1. období dle ceníku: "5-Vettel 16-Leclerc 10-Gasly "). Platby bez srozumitelné poznámky mohou být vyhodnoceny jako sponzorské dary a nemusí být považovány za uhrazení startovného.

4.2. Platbu (startovné) je nutné provést pouze převodem peněz na účet č. 208182739/0600, mezinárodní číslo účtu IBAN CZ45 0600 0000 0002 0818 2739.

4.3. Uhrazené startovné ani sponzorské dary se v případě, že se jezdec rozhodne ze šampionátu CRC 2020/2021 odejít před jeho oficiálním ukončením, nevrací. Jediným případem, kdy je možné žádat o navrácení startovného, je případné oficiální zrušení šampionátu CRC 2020/2021 (například pro nízký počet přihlášených jezdců) v období od 12. 7. 2020 do 31. 10. 2020. Při případném zrušení šampionátu až po tomto termínu může být vrácena pouze poměrná část vypočítaná z výše uhrazeného startovného a počtu neuskutečněných závodů (tato poměrná část se týká pouze základního startovného, sponzorské dary se nevrací). Pro účely takové žádosti bude v případě potřeby vypracován a zveřejněn postup, jak o navrácení peněz zažádat.

4.4. Pokud se tým či jezdec rozhodne poslat vyšší, než požadovanou částku v emailu, napíše ke svému jménu zkratku “SD” (sponzorský dar). Příklad poznámky u platby v 1. období: “5-Vettel a SD”. Mimořádnou (sponzorskou) platbu je samozřejmě možné provést i zvlášť a opakovaně, vždy je však třeba uvést, že se jedná o sponzorský dar (SD).